Tilstandsvurdering av betong

Tilstandsvurdering av betong

Mecamo Consulting AS gjennomfører tilstandsvurderinger av garasjehus, fasader, balkonger og av andre bygg oppført i betong enten det gjelder rehabilitering eller nybygg. Ta kontakt for en grundig vurdering og en god og grundig rapport i hht. NS 3424.

Vi tilbyr følgende inspeksjonstjenester i hht. NS 3424

 • Gjennomgang av byggteknisk dokumentasjon, tegninger, beskrivelser
 • Visuell observasjon – beskrivelse av funn
 • Måling av riss, sprekker, avskallinger og hulrom
 • Saltutslag – måling av kloridmengde
 • BOM-banking – kartlegging av hulrom
 • Karbonatisering – måling – restlevetid
 • Fasthetsmålinger – på stedet
 • Kartlegging av armering og overdekning
 • Skjevheter og avvik – måling med laser
 • Fuktighetsmåling i betongen
 • Kjerneboring – uttak av sylindere til fasthetsmålinger
 • Årsaksangivelser
 • Rapport – helhetlig og fyllestgjørende

Mecamo Consulting AS hjelper deg gjerne. Ta kontakt for en prat – så finner vi en løsning sammen.