Bibliotek Maskinkonstruksjon

Under finner du en tabell med en mengde regneeksempler. De er sortert etter emne og det kommer flere etter hvert. De er lagt ut i et bibliotek kort og godt fordi jeg (MCAS) er glad i ingeniørfag, i alle varianter. Finner du én eller flere som virker interessante er det bare å laste ned. Jeg gir imidlertid ingen garanti for feil i utregningene. De benyttes eventuelt videre på ditt eget ansvar. Lykke til!

TittelInnholdUtgittFil
Eks. 1 Lengden av hengekabelHengekabel / CatenariesNov/2020
Eks. 2 Krefter på hengekabelHengekabel / CatenariesNov/2020
Eks. 3 Asymmetrisk belastet hengekabelHengekabel / CatenariesNov/2020
Eks. 1 Løfteøre. Maksimal kraft beregnes.FasthetslæreOkt/2020
Eks. 2 Løfteøre. Spenningsfordeling over tverrsnitt
basert på opptredende last.
FasthetslæreNov/2020
Eks. 3 Løfteøre. Dimensjonering
av sveis.
FasthetslæreNov/2020
Eks. 4 Brakett. Spenninger
i sveis.
FasthetslæreNov/2020
Eks. 4 Brakett. Sjekk av dimensjonen R2.FasthetslæreNov/2020
Eks. 1 Krefter i stag med knutpunktmetoden.FagverkOkt/2020
Eks. 2 Krefter i stag med knutpunktmetoden.FagverkOkt/2020
Eks. 3 Finn krefter i stag med knutpunktmetoden.FagverkOkt/2020
Eks. 4 Finn krefter i stag med snittmetoden.FagverkOkt/2020
Eks. 5 Finn krefter i stag med snittmetoden.FagverkOkt/2020
Eks. 6 Opplagerkrefter i buet og delt fagverk.FagverkNov/2020
Eks. 7 Opplagerkrefter i delt fagverk.FagverkNov/2020
Eks. 1 Avløpsrør. Mengde og strømningshastighet.StrømningslæreOkt/2020
Eks. 2 To parallelle rør. Strømningsmengde i hvert rør.StrømningslæreOkt/2020
Eks. 3 Pumpeledning. Maksimal høyde på pumpe.StrømningslæreOkt/2020
Eks. 4 RørledningStrømningslæreOkt/2020
Eks. 5 Rørnett. Dimensjonering av rør.StrømningslæreOkt/2020
Eks. 1 Omløpshastigheter
Escape velocity
DynamikkNov/2020
Eks. 2 Slag med golfballDynamikkNov/2020
Eks. 1 Nedbøyning av bjelke med punktlastStatikkNov/2020
Eks. 2 Nedbøyning av bjelke med punktlasterStatikkNov/2020
Eks. 3 Nedbøyning av bjelke. Pkt. og jevne laster AsymmetriskStatikkNov/2020
Eks. 4 Nedbøyning av bjelke. Jevn last SymmetriskStatikkNov/2020
Eks. 5 Nedbøyning av bjelke. asymmetrisk påsatt moment MStatikkNov/2020

 4,852 total views,  1 views today