Referanser

Termek Technology Nos: Simulering av strømning og varmeopptak med vann (kjølevann) i en fordeler (Duplex) for mating av avfall til forbrenningsovn. Vannmengder 15 < Q < 100 m3/hr. og med varmepåkjenninger (flux) i størrelsesorden φ ≈100 kW/m2.

Tveteråsen Eiendom AS: Gjennomfører rehabilitering som prosjektleder og BHR av parkeringsgarasje. Januar – September 2021. Fortsetter 2022

Boligsameiet Underlia Terrasse: Gjennomført tilstandsundersøkelse på terrasser og inntrengning av fukt bak beslag. Jan. / febr. 2021

Normeka AS: Gjennomført statiske beregninger og kontroll av plattform i aluminium (12 x 4 x 2.7 m) med last 3 kN/m2 i hht. EC 1990 og EC 1999. Mai, juni og juli 2021